piątek 14 grudzień 2018
Hodowla Mastifland » 

Dokumenty do pobrania

Opracowanie - Hodowla psów a Urząd Skarbowy

Można pobrać i wykorzystywać bezpłatnie, z zachowaniem poniższych zastrzeżeń.

Autor opracowania – Wojciech Kornak Hodowla Mastifland – nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód wynikających z odmiennych interpretacji zagadnienia przez różne Urzędy.

Rozpowszechnianie, użytkowanie i kopiowanie tego opracowania w całości jak i fragmentami jest wskazane, ale tylko przy zachowaniu istniejącej stopki na każdej stronie opracowania.

Usunięcie tej stopki z którejkolwiek strony opracowania jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Jeżeli zgadzasz się z powyższymi zasadami zaznacz okienko i pobierz opracowanie.

NewsletterAnna i Wojciech Kornak Podkowa Leśna, ul. Łosia 5a tel. 602 280 075 lub 602 225 275, e-mail
ostatnia aktualizacja: 14-12-2018, odwiedziło nas: 5241907